Privatumo politika

EuropeanHitRadio.lt / EHR.lt privatumo politika skelbia, jog UAB „Radiola” priklausiančiuose interneto portaluose surenkami, apdorojami ir perteikiami asmeniniai vartotojų duomenys nėra niekur skelbiami. Užtikriname, kad UAB „Radiola” visomis išgalėmis stengiasi apsaugoti asmeninę šios svetainės lankytojų informaciją.

UAB „Radiola” asmeninius lankytojų duomenis gali perduoti tik kompanijos atstovams ir tik atsižvelgus į konfidencialumo politikos principus bei teisinius pagrindus.

UAB „Radiola” gali paprašyti pateikti svetainių lankytojo savo asmeninius duomenis: vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą, tačiau svetainės lankytojas turi teisę atsisakyti pateikti šiuos duomenis. Asmeniniai duomenys gali būti renkami norint užmegzti ryšį ir iš lankytojo tiesiogiai gauti informaciją apie mūsų svetaines EuropeanHitRadio.lt / EHR.lt ar radijo stoties „European Hit Radio” programą, taip pat norint pakviesti dalyvauti viename iš mūsų organizuojamų konkursų ar loterijų bei renginių.

UAB „Radiola” neparduoda ir neatskleidžia asmeninių svetainių lankytojų duomenų, tame tarpe prisijungimo prie svetainių IP adresų, trečiosioms šalims.

UAB „Radiola” pasilieka teisę naudoti ar skelbti informaciją, būtiną vykdant įstatymus, nuostatas ar juridinių asmenų reikalavimus, išsaugant svetainių vientisumą, siekiant patenkinti vartotojų poreikius bei bendradarbiaujant su teisinėmis institucijomis, vykdančiomis tyrimus visuomenės saugumo klausimais.

Slapukas (angl. cookie) – tai duomenų rinkinys, internetu persiunčiamas į vartotojo kietąjį diską. Šie duomenys naudojami apskaitai, be to, jie suteikia galimybę tinklo svetainei įsiminti tam tikrą informaciją.

Visos UAB „Radiola” valdomos interneto svetainės paklūsta šiai duomenų konfidencialumo politikai.

UAB „Radiola” konfidencialumo politika gali būti keičiama arba atnaujinama, todėl patariame lankytojams periodiškai peržvelgti šios politikos gaires. Tačiau galime užtikrinti, kad jokie pokyčiai neturės įtakos darbui su jau surinktais duomenimis.